Yangın Merdiveni Uygulamaları

Yangın Merdiveni; olası bir yangın veya acil durumlarda yapı içerisindeki insanların en hızlı ve en güvenli şekilde kaçışını sağlamak için tasarlanan kaçış merdivenidir. Yangın esnasında insanların emniyetli bir şekilde kaçışının sağlanması gerekli olduğu gibi, olay yerine gelen itfaiyecilerin de yangına müdahalesi için kaçış merdivenleri yapılar için hayati önem taşımaktadır.

Yangın başladıktan sonra 3 dk içerisinde ortam dumanla dolar ve 6 dk içerisinde alevler etrafı sarar. Yangın genellikle bina merdivenlerini kullanılamaz hale getirir ve binadan normal çıkışı engeller. Böyle bir durumda acil kaçış yolları, olası can kayıplarının önlenmesinde kritik önem arz etmektedir.

Yangın merdivenleri acil kaçışlar için cankurtaran vazifesi gördüğü için son derece sağlam olmalı, ateşe dayanıklı olmalı, birinci sınıf malzeme kullanılmalı ve imalattan montaj sürecine kadar uzman ellere bırakılmalıdır.

 

YANGIN MERDİVENİ MODELLERİ

​Yangın merdivenleri, “Z Tipi Merdiven” ve “Dairesel Merdiven” olarak iki gruba ayrılır. Hangi tip binada hangi yangın modelinin kullanılacağı, sizin talebiniz ve mühendislerimizin yapacağı keşif sonrasında ilgili yangın merdiveni yönetmelikleri dikkate alınarak en uygun modele karar verilir. Hangi tip yangın merdiveni kullanılacağına karar verilirken dikkate alınan hususlar şunlardır;

-Yapının yaşı

-Yapının yüksekliği

-Yapının kullanım amacı

-Yapıda bulunan kişi sayısı

-Yangın merdiveni kurulacak yerin fiziksel durumu

-Yangın merdivenine doğru karar verilmesi, olumlu itfaiye raporunun alınması için ilk önemli adımdır.

 

Z TİPİ YANGIN MERDİVENİ

​Düz kollu merdiven diye de tabir edilen Z tipi yangın merdivenleri, yüksek yapılarda acil durumlarda insanların hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyelerine imkan sağlayan en güvenilir yangın merdivenleridir. Yatay zemin ve bağlama elemanlarından oluşan şekil Z harfine benzediği için “Z Tipi Yangın Merdiveni” olarak adlandırılmaktadır.

 

DAİRESEL YANGIN MERDİVENİ

Dairesel yangın merdivenleri, adından da anlaşılacağı üzere daire şekline sahip olmakla birlikte bu merdivenlere spiral yangın merdivenleri de denilmektedir. Z Tipi yangın merdivenlerine kıyasla, bazı durumlar ve sınırlandırılmalar kapsamında kullanılmalarına izin verilmektedir.