Gemici Merdiveni Uygulamaları

Gemici Merdiveni; dikey erişime ihtiyaç duyulan alanlarda, koruma çemberi/kafesi olan, iki dikme arasının eşit aralıklara bölünmesi ile elde edilen eğimsiz merdivendir. Çardaklı sabit merdiven olarak da adlandırılır. “İş Güvenliği Kuralları” gereğince artık dik olarak ulaşılması gereken platform, vinç yolları, çatılar, tanklar, su depoları, makine odaları, aydınlatma direkleri, kuyular, rögarlar vb. dar alanlarda kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

 

GEMİCİ MERDİVENİ STANDARTLARI

 • Genellikle düz ve dik bir yüzeye sabit olarak tesbit edilirler. Bu durum 7 m. yüksekliğe veya daha fazla yüksekliklere erişilmesini sağlayan merdivenlerin sabit olmaları, birçok ülkenin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında şart koşulmaktadır.
 • Sabit dik merdivenlerin çardakları, merdivenlerin ulaştığı zeminden en az 1 m. (90 – 100 cm arasında) yükseltilmelidir.
 • Merdiven çardakları yerden en az 210 cm, ve çok 240 cm yüksekte olmalıdır. Aynı zamanda çardakların alt başlarındaki giriş ağızlarının çapı , çardağın çapından 10 cm daha geniş olmalıdır.
 • Çardaklar (kafes), sabit dik merdivenlerin basamaklarından en az 70 cm . ve en çok 75 cm. Uzakta olmalıdır. Çardakların iç yüzeyleri pürüzsüz ve düz olarak yapılmalıdır.
 • Çemberlerin kenarları yuvarlatılmalı, traşlanmalıdır.
 • Dikine konan bara veya lamaların aralıkları çardak çemberine en çok 400 ara ile tesbit edilmeli. Böylece aralarındaki aralığın 20 cm’yi aşmaması sağlanmalıdır.
 • Dik merdivenlerde ayağın basacağı basamaklar ile gerisindeki duvar arasında en az 18 cm boşluk olmalıdır.
 • Dik merdivenlerin yerle (yatayla) açısı 900’den fazla veya 600’den az olmamalıdır.
 • Merdiven basamakları arasındaki mesafe eşit olmalı ve bu aralık mesafesi hiçbir zaman 30 cm’i aşmamalıdır.
 • 6 metreden daha yükseğe erişmeyi sağlayan çardaklı dik merdivenlerde her 9 m.’de bir sahanlık bulunmalıdır.
 • Sahanlığın eni 60 cm.’den boyu 150 cm.’den daha ufak olmayıp, etrafı korkuluk ve süpürgelikle çevrilmelidir.
 • Merdivenin alt ve üstündeki bölgeler ve basamaklar yağ, gres ve diğer kaygan maddelerden arındırılmalıdır.
 • Aşınmış veya hasar görmüş merdivenler kullanılmamalıdır.